Voeg een tip toe op Hyves Deel dit op Facebook Tweet via Twitter!

Manifest ‘Stufi Moet Blijven’

Wij zijn tegen bezuinigingen op onderwijs. Kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs moeten juist voorop staan in Nederland als kennissamenleving. Als het kabinet de studiefinanciering afschaft voor de Masteropleiding komt er een hoge drempel om verder te gaan studeren en ontstaat er een tweedeling in het onderwijs. Vandaar onze oproep tegen de afbraak van de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs.

Teken de petitie!

Waarom de studiefinanciering moet blijven:

 • Studiefinanciering zorgt voor toegankelijkheid van het onderwijs: tenminste eenderde van de jongeren geeft aan niet te gaan studeren als alles geleend moet worden. Juist jongeren uit gezinnen met een lager inkomen zien op tegen een studieschuld van tienduizenden Euro's.
 • Afschaffing zorgt voor een tweedeling in het onderwijs. Met name studenten zonder ouders met een dikke portemonnee, zullen afhaken.
 • De hele samenleving profiteert van toegankelijk (hoger) onderwijs, inclusief de bakker en de fietsenmaker. Ook zij hebben immers belang bij goede artsen, advocaten en docenten. Ook zij willen dat hun kinderen een vervolgopleiding kunnen doen. Bovendien ontvangen maar liefst 200.000 MBO-studenten momenteel studiefinanciering. Het is dus onzin dat de basisbeurs een voorrecht zou zijn van een academische elite.
 • Een leenstelsel is helemaal niet nodig, want via een progressief belastingstelsel betalen hoge inkomens meer belasting dan lage inkomens. Met de belastinginkomsten draagt iedere Nederlander evenredig bij aan toegankelijk onderwijs.
 • Als de studiefinanciering in een lening wordt omgezet, zullen studenten nog meer gaan werken. Studenten werken nu al twee á drie dagen per week bij. De studie wordt op die manier steeds meer het "bijbaantje" terwijl de kwaliteit en inzet van de student daalt. Studiefinanciering en onderwijskwaliteit zijn dus ook niet los van elkaar te zien.
 • Bezuinigen op onderwijs is het domste wat je kan doen, zeker in tijden van crisis. Juist dan is het van belang om te zorgen voor goed en toegankelijk onderwijs, zodat meer mensen hoog opgeleid raken. Goed onderwijs zorgt voor meer innovatie en minder werkloosheid.
 • Het is niet nodig om op onderwijs te bezuinigen. Er zijn talloze alternatieve bezuinigingen, zoals de hypotheekrenteaftrek, defensie en de bureaucratie.
 • Vanwege de prestatiebeurs, is het onjuist dat studenten nu 'gratis geld' krijgen. Als je niet binnen 10 jaar je diploma haalt, moet je alsnog alles terugbetalen.
 • Nederland wordt internationaal geprezen vanwege de toegankelijkheid van ons onderwijs, mede dankzij de studiefinanciering. Daardoor slagen we erin om meer jongeren een vervolgopleiding te laten volgen. Laat Nederland een voorbeeld zijn door het stelsel te verbeteren in plaats van af te breken.
 • De studiefinanciering is niet alleen voor universitaire studenten, maar ook voor HBO en MBO. Van de bijna 600.000 studenten met studiefinanciering, volgen 250.000 een HBO en ruim 200.000 een MBO-opleiding. Afschaffing betekent dus dat ook voor deze groep een drempel wordt opgeworpen.

Wij willen:

 • Geen bezuinigingen, maar investeringen in het onderwijs
 • Toegankelijk en betaalbaar onderwijs, ook voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens
 • Geen leerfabrieken, maar kleinschalig onderwijs
 • Voldoende docenten en begeleiders voor leerzaam en uitdagend onderwijs
 • Een verhoging van de aanvullende beurs om de toegankelijkheid te verbeteren

Comité Stufi Moet Blijven

 • Lieke Smits, student aan de Technische Universiteit Delft en bestuurslid ROOD, jong in de SP
 • Olmo Garcia Koel, student aan het ROC Amsterdam
 • Arjen Schram, student aan de Hanzehogeschool Groningen

Ondersteunende organisaties

 • ROOD, jong in de SP
 • Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)
 • De Groninger Studentenbond
 • Studievereniging Mercurius, Universiteit van Amsterdam
 • Studievereniging Gaos, Universiteit van Amsterdam
 • L.A.N.X./Studentencorps aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Studievereniging i.d, Technische Universiteit Delft
 • D.B.S.G. Stylos, Technische Universiteit Delft
 • Studievereniging Industrial Design Lucid, Technische universiteit Eindhoven
 • Studievereniging CEMENTi, Saxion Hogescholen Enschede
 • Paco Dupont, Rijksuniversiteit Groningen
 • Algemene Studenten Vereniging Leeuwarden Sempiternus V.M.N.
 • Milieuprisma, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Synergy - Studievereniging voor bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen 
 • Studievereniging Umoja, Radboud Universiteit Nijmegen
 • StudentenGroep Sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht