13 februari 2012

Komende tijd worden er nieuwe acties georganiseerd tegen de onderwijsbezuinigingen van dit kabinet. Van 19 tot en 23 maart worden acties georganiseerd door de Landelijke Studenten Vakbond. Het comité 'stufi moet blijven' steunt deze acties.

31 maart 2011

Terwijl het kabinet de mond vol heeft van de ambitie om tot de top-5 van kenniseconomieën te behoren wordt er de komende jaren 370 miljoen bezuinigd op het hoger onderwijs. Studenten moeten steeds meer gaan betalen voor hun opleiding, terwijl de kwaliteit afneemt.

Rond 12 april zal de Tweede Kamer voor de laatste keer debatteren over de collegegeldverhoging voor studenten die meer dan een jaar studievertraging hebben. Strijd mee en kom op de 12e naar Den Haag!

Wat: Demonstratie tegen bezuinigingen hoger onderwijs
Waar: Het Plein, Den Haag
Wanneer: 12 april 2011, vanaf 12 uur.

28 november 2010

De afgelopen weken zijn de plannen van het kabinet voor het hoger onderwijs duidelijk geworden. Ze zien er als volgt uit:

* Het collegegeld wordt verhoogd naar 5000 euro voor studenten met meer dan een jaar studievertraging.
* De studiefinanciering voor de master-opleiding wordt afgeschaft.
* De OV-jaarkaart wordt afgeschaft voor studenten met meer dan een jaar studievertraging.

Het is dus hoog tijd dat studenten hiertegen in actie komen!

01 oktober 2010

'Vrijheid en verantwoordelijkheid', het coalitieakkoord van Rutte/Verhagen, is pijnlijk voor studenten in Nederland. Hoge ambities van studenten worden de grond in geslagen met het akkoord dat nu voorligt. De Vrijheid voor studenten om te studeren wat zij willen, wordt beperkt en het kabinet neemt niet de Verantwoordelijkheid om studenten volledig op te leiden.

30 september 2010

Het nieuwe kabinet van VVD en CDA gaat de studiefinanciering nog verder uitkleden. Nadat twee weken geleden door het demissionaire kabinet werd besloten om de studiefinanciering te bevriezen, zijn er nu plannen om studenten alleen nog studiefinanciering te geven voor de bachelor opleiding.

28 juli 2010

Met de onderhandelingen voor een paars kabinet leek het er even op dat de overeenstemming er al was en dat het gedaan zou zijn met de studiefinanciering. Maar... afgelopen dinsdag is er een einde gekomen aan de onderhandelingen vanwege de veel te grote verschillen in de programma's van de verschillende partijen.

11 juni 2010

Na een avond vol spanning zijn de winnaars en verliezers van politiek Nederland bekend. De VVD kwam met 31 zetels nipt als grootste partij uit de bus. Mark Rutte kan voor een regering kiezen uit drie coalities: met CDA en PVV, met CDA en PvdA of in paars-plus met PvdA, D66 en GroenLinks. Het ziet er naar uit dat wanneer de partijen bij hun standpunten blijven, dat het sociale leenstelsel er komt.

31 mei 2010

De politieke partijen bevinden zich momenteel in het heetst van de verkiezingsstrijd. Veel partijen willen flink op het onderwijs gaan bezuinigen. PvdA, VVD, GroenLinks en D66 willen de basisbeurs afschaffen en omzetten in een lening. Het CDA wil de basisbeurs wel behouden, maar wil de OV-jaarkaart afschaffen en het collegegeld verhogen!

21 mei 2010

Vandaag hebben in Amsterdam duizenden studenten gedemonstreerd voor goed en toegankelijk onderwijs. De hoofdeis van de dag was het behoud van de studiefinanciering. Om 13 uur vertrok er een protestmars vanaf de Dam richting het Museumplein, waar de demonstratie echt begon. De dag was georganiseerd door de LSVb, het ISO, JOB, de LKvV en comité SOS. Comité 'Stufi moet blijven' heeft studenten de afgelopen weken opgeroepen om naar Amsterdam te komen.

16 mei 2010

Laat het onderwijs niet leeglopen!
Vul het Museumplein tegen de bezuinigingen.