De politici

Een politicus (meervoud: politici) of politica (meervoud: politica’s) is iemand die een functie in de politiek heeft. In Nederland zijn er een aantal belangrijke politieke instituties, namelijk de ‘Koning, der Staten-Generaal’ en het ‘Rechtssysteem’. Er zijn ook nog drie ‘Hoge Colleges van Staat’ die formeel net zo belangrijk zijn, alleen hebben zij een minder politieke rol. ‘De Raad van State’ is hiervan de meest bekende.

Politieke partijen

Nederland heeft een aantal politieke partijen. Dit zijn eigenlijk organisaties die er op gericht zijn door aan de verkiezingen deel te nemen een bepaalde invloed te bewerkstelligen op het overheidsbeleid. Dat kan landelijk zijn of in een bepaald geografisch gebied zoals een gemeente of provincie.

De regering

De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers, zo staat beschreven in art. 42 lid 1 van de Nederlandse Grondwet. De ministers vormen met elkaar de ministerraad, dat is eigenlijk de regering zonder de Koning. De ministerraad wordt voorgezeten door de minister-president. De minister-president wordt benoemd door een koninklijk besluit en eigenlijk is ieder besluit van de regering een koninklijk besluit. De staatssecretarissen zitten niet in de regering, maar wel in het kabinet. Een kabinet komt tot stand na een kabinetsformatie.