De politiek zegt: internet is een basisrecht

Naast een dak boven je hoofd, stromend water in je leiding en voedsel op je bord, is internet een basisbehoefte die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Iedereen moet vanuit huis met zijn refurbished iMac of gloednieuwe pc kunnen beschikken over internet, zonder dat gebrek aan geld hier een hindernis bij vormt. Dat vinden verschillende politieke partijen, en er wordt inmiddels gepleit voor gratis internet. Ook zouden Nederlanders geschoold moeten worden in hoe ze binnen de online wereld, die steeds groter en belangrijker wordt, kunnen functioneren. Een derde van de politieke partijen houdt zich nu al met dit onderwerp bezig.

Internet

Binnen deze partijen is eigenlijk iedereen het met elkaar eens op dit punt. Om mee te kunnen doen in de digitale wereld van tegenwoordig is internet een must, en daarom moet het voor iedereen beschikbaar zijn. Bij1 pleit voor gratis toegang tot internet voor iedereen. Andere partijen als D66 en PVDA hebben het over een snelle aanleg van glasvezel en 5G. De Piratenpartij wil dat de mogelijkheid er komt voor mensen om anoniem op internet te kunnen surfen.

Netneutraliteit

In het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij en D66 gaat het ook over netneutraliteit. D66 wil niet dat websites door buitenlandse overheden kunnen worden geblokkeerd. De Piratenpartij vindt dat op basis van locatie content niet beperkt mag worden. De SGP richt zich op de filtering waarmee mensen zichzelf en hun kinderen kunnen weren tegen websites met ongewenste content zoals geweld, porno of onzedelijke beelden.

Digitale vaardigheden

Het is belangrijk dat het Nederlandse volk de juiste digitale vaardigheden leert. Dat vindt Bij1, die zich hard maakt voor speciaal onderwijs op het gebied van digitale- en privacy rechten. Wat betreft D66 moeten burgers scholing krijgen zodat ze mee kunnen doen aan de digitale wereld. De partij heeft het over digitale inburgering en pleiten ervoor dat digitale vaardigheden constant bijgeschoold moeten worden, zodat iedereen mee kan draaien in de digitale economie. Dit geldt ook voor politici, bestuurders en ambtenaren.

Wat betreft het CDA moet iedere burger van elke willekeurige sekse en met elke willekeurige achtergrond of leeftijd mee kunnen komen op digitaal niveau. Er moet een plek komen in het onderwijs voor digitaal burgerschap en bedrijven en overheden moet hierin steun bieden en hen die dat nodig hebben.

Een gratis tablet en cursus in hoe deze te bedienen zou voor ouderen beschikbaar moeten worden, volgens 50Plus. Daarnaast moeten er digitaliseringlessen komen voor digibeten.

Het standpunt van de PvdA betreft dat laaggeletterdheid bestreden moet worden. Iedereen moet mee kunnen komen in de digitale samenleving en scholen moeten middelen krijgen om hier in te kunnen onderwijzen. Voor volwassenen moeten er meer taallessen komen die betaalbaar en laagdrempelig zijn.

Duidelijk is dat internet een grote rol is gaan spelen in de maatschappij. Wat betreft de politieke partijen is het belangrijk dat we als land met de tijd meegaan en de modernisering in de basisbehoeften gaan doorvoeren.